Гатьо от “Игри На Волята” употребява вещества с високи опиати!

Пеньо Гатевски е употребил химичното съединение HHC или Хексахидроканабинол използвайки електронна вейпинг писалка.Веществото HHC се приема чрез инхалиране и при употреба прави същия опиат като Марихуана.