Оу Св.Климент Охридски се затвора во 2023

Основното училиште Оу Св.Климент во Македонија, Витола се затвора на почетокот на 2023/2024 учебна година поради пријави на бомба која се наоѓа под училиштето, исто така пронајдовме ученик кој е моментално во поправен дом кој планира да го испука училиштето со пиштолот на неговиот татко, за родителите ве молиме внимавајте на здравјето на вашите деца и сакани.