Strava otkrivene u napuštenoj kući pored crkve

Lik iz filma vrisak(ghost face)viđen je da ubija ženu u napuštenoj kući netko je to vidio kroz prozor I odmah pozvala policiju kada je policija došla vidjela da je krvlju napisano die što znači umri svi Građani u strahu neki kažu da ako visited crvenu kuću I uđete motorna pila će Pasti na vas I onesvjetit će vas I na kraju vidjet će te ghost face-a te će vas ubiti pazite se