Edvin johansson blev tagen av aina igen

Edvin 12 år baksade snus från en kiosk i september men det hände igen. Sunke säger att edvin är så dålig på forre så han blev tagen när jag skulle sno lime japaleno. Sunke har 3 ord till edvin. Sunke: Jag är edvin