Nakon deset godina odabrana najgora država na svijetu.

Do 2022.godine poziciju najgore države svijeta držala je Solimanija.Solimanija je svoju poziciju najgore države držala deset godina,sve do 2.augusta 2022.godine.2.augusta dabrana je država koja će zauzeti mjesto najgore države svijeta,a to mjesto je zauzela Srbija.Srbija je 2.augusta 2022.godine(14:27) zamjenila Solimaniju,dok se Solimanija zbog svojih promjena trenutno nalazi na osmom mjestu.