Чарли Грейс Дамелио ще идва в България

Чарли Дамелио каза че ще идва в България скоро!И каза че идола й е бил Бойко и Пейка ат Долна крушица!