Demon Slayer/Kimetsu No Yaiba Sera cancelado el 3 De Julio?????!!!!!!!!!😱😱😱😱

El famoso Kimetsu No Yaiba/Demon Slayer sera cancelado el 3 de Julio debido a que su creador a muerto