כת הקורונה חוזרת

לאחר שנראה כאילו כת הקורונה הולך להסתיים החדשות החליטו להמציא זן חדש זן הבלבולי שכל. רבים מאנשי כת הקורונה מיהרו לשים מסיכות