Wilmer grön arresterad 29.3 för olaglig epa, Martin och Tina är oroliga för deras gosse

Wilmer grön är sannoligen ett litet busfrö, han blev tagen vid kungens kurva där han kom körande i hela 57 km/h med sin olagliga s40 epa, vilket är topphastigheten på denna racerbil. Då polisen frågade av honom vad han höll på med så var hans svar att han bara var och strögade. Detta anser Martin och Tina att de inte hade vetat av att deras lilla Wilmer kunde ha varit så förgrymmlande oansvarig.