JORDAN DÃ CHẾT RỒI

Hôm nay, Jordan lo bị phát hiện chết trong nhà của án ấy. Người giết Jordan đã chạy ra Việtnam và đang chạy qua Mỹ. Gia đình của Jordan đã làm tăng lễ cho Jordan và sẽ diễn ra trong Pearland @11:30 am, Chúa Nhật tuần này.