Osnovna Škola Tržačka. Raštrla

Zerina Muharemović dobiva nagradu za najboljeg učenika. A ta nagrada je iznosila 20.000 Eura
Ali zbog skandala koji je napravila ispred škole dobila je ukor i izgubila je nadu za 20.000 Eura